ประกาศ!!! อยู่ระหว่างการปรับปรุงเว็บไซต์ ขออภัยในความไม่สะดวก ------- warning!!! Sorry! Underconstruction.สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่อยู่ : 69/26 ซอยปทุมวันรีสอร์ท ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.

โทร. 0-2255-1309 โทรสาร 0-2252-8773


THE THAI VETERINARY MEDICAL ASSOCIATION UNDER THE ROYAL PATRONAGE

Address : 69/26 Phayathai Rd, Ratchathewi, Bangkok 10400 Thailand

Tel. 66-2255-1309 Fax 66-2252-8773

Visit our Facebook Pages