ติดต่อเรา
สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
69/26 ซ.ปทุมวันรีสอร์ท ถ.พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 0-2255-1309 แฟกซ์ : 0-2252-8773
อีเมล์ : tvma001@gmail.com

The Thai Veterinary Medical Association Under Royal Patronage
69/26 Soi. Patumwan Resort, Phayathai Road, Bangkok 10400
Tel : 0-2255-1309 Fax : 0-2252-8773
Email : tvma001@gmail.com
สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
69/26 ซ.ปทุมวันรีสอร์ท ถ.พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 0-2255-1309 , แฟกซ์ : 0-2252-8773 , อีเมล์ : tvma001@gmail.com