สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
พบนายกสมาคมฯ
 น.สพ.สรวิศ  ธานีโต
นายกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ระบบทะเบียนสมาชิก
   

ประกาศผลการเลือกตั้งนายกสัตวแพทยสมาคมฯ และกรรมการกลางสามัญ
ประจำปี 2561-2563 (ตามเอกสารแนบ)


ดาวน์โหลดเอกสาร


มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 24 พ.ศ. 2560


ดาวน์โหลดเอกสาร


ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยเกียรติยศ

บำเพ็ญกุศล เนื่องในวันสัตวแพทย์ไทย และทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือฯ


งานวันสัตวแพทย์ไทย 4 สิงหาคม สยามสแควร์ ซอย5

ประชุมคณะกรรมการบริหารสัตวแพทยสมาคมฯ ครั้งที่8/2560
อังคารที่ 8 สิงหาคม 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์


สัตวแพทย์ตัวอย่าง ปี2557สัตวแพทย์ตัวอย่าง ปี2555
สัตวแพทย์หญิง องค์อร ประสานพานิช สัตวแพทย์รุ่นใหม่สัตวแพทย์ตัวอย่าง ปี2555
รศ.สพ.ญ. พรรณจิตต์ นิลกำแหง สายงานวิชาการสัตวแพทย์ตัวอย่าง ปี2555
สัตวแพทย์หญิง สุธาสนาน เจียรพร สายงานธุรกิจสัตวแพทย์ตัวอย่าง ปี2555
นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ สายงานเผยแพร่วิชาชีพและบริการสังคม 
ข่าวกิจกรรม
 

สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
69/26 ซ.ปทุมวันรีสอร์ท ถ.พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 0-2255-1309 , แฟกซ์ : 0-2252-8773 , อีเมล์ : tvma001@gmail.com