สัตวแพทย์ตัวอย่าง
นายสัตวแพทย์ สรวิศ  ธานีโต
สัตวแพทย์ตัวอย่าง ประจำปี 2559
สายงานเผยแพร่วิชาชีพและบริการสังคม
« รายละเอียดเพิ่มเติม »
รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. พงศ์ราม  รามสูต
สัตวแพทย์ตัวอย่าง ประจำปี 2559
สายงานวิชาการ
« รายละเอียดเพิ่มเติม »
นายสัตวแพทย์ ภัทรพล  มณีอ่อน
สัตวแพทย์ตัวอย่าง ประจำปี 2559
สายงานสัวแพทย์รุ่นใหม่
« รายละเอียดเพิ่มเติม »
นายสัตวแพทย์ พีระพนธ์  ประยูรวงษ์
สัตวแพทย์ตัวอย่าง ประจำปี 2559
สายงานธุรกิจ
« รายละเอียดเพิ่มเติม »สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
69/26 ซ.ปทุมวันรีสอร์ท ถ.พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 0-2255-1309 , แฟกซ์ : 0-2252-8773 , อีเมล์ : tvma001@gmail.com