กิจกรรม
ทำบุญสมาคมฯ ไถ่ชีวิตโค-กระบือ  ( 20 รูป )

 
 
 ภาพกิจกรรมอื่นๆ
 
 


สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
69/26 ซ.ปทุมวันรีสอร์ท ถ.พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 0-2255-1309 , แฟกซ์ : 0-2252-8773 , อีเมล์ : tvma001@gmail.com