ขอเชิญสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเข้าร่วมงานสัมมนา

สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กรมปศุสัตว์ และสัตวแพทยสภาขอเชิญสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเข้าร่วมงานสัมมนา
มุ่งมั่นรวมใจ สินค้าปศุสัตว์ไทย ปลอดภัยจากยาปฏิชีวนะ ในวันที่
7 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์

สมัครตามลิ้งค์ข้างล่างภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2561 รับจำนวนจำกัดน่ะค่ะ

สมัครที่นี่