ชุมนุมสัตวแพทย์ทั่วโลกที่เชียงใหม่”งานประชุมเชิงวิชาการนานาชาติ International Symposium of Veterinary Epidemiology and Economics ครั้งที่ 15

สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.สุดสรร ศิริไวทยพงศ์ เป็นประธานจัดงานประชุมเชิงวิชาการนานาชาติ International Symposium of Veterinary Epidemiology and Economics ครั้งที่ 15 (ISVEE 15)

ขึ้นในระหว่างวันที่ 12-16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอมเพรส จังหวัดเชียงใหม่

โดยการสนับสนุนของ กรมปศุสัตว์ สำนักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ (สปน.) และ องค์กรระหว่างประเทศ ได้แก่ Food and Agriculture Organization (FAO), World Organisation for Animal Health (OIE), Animal Production and Health Commission for Asia and the Pacific (APHCA) และ International Livestock Research Institute (ILRI) เพื่อเป็นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิชาการด้านระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ และเศรษฐศาสตร์ทางด้านสัตว์ ซึ่งถือว่าเป็นการประชุมนานาชาติด้านการสัตวแพทย์ ที่ใหญ่ระดับโลก โดยมี นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ในวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

โดยมีการนำเสนอผลงานวิชาการที่น่าสนใจร่วม 1,000 เรื่อง และมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานทั้งสิ้นประมาณ 700 คน จาก 68 ประเทศ ซึ่งเป็นคนไทยประมาณ 50 คน และคนต่างชาติ 650 คน จึงทำให้ในสัปดาห์ที่จะถึงนี้เชียงใหม่จะอบอวลไปด้วยบรรยากาศการประชุมนานาชาติจากสัตวแพทย์จากทั่วโลก

นอกจากการประชุมวิชาการ สัตวแพทย์จากทั่วโลกจะได้พบกับ ขนบประเพณีและวัฒนธรรมล้านนาอันงดงามของจังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้งจะยังมีการเสวนาเรื่องสำคัญที่ทั่วโลกกำลังจับตามองคือการระบาดของ African Swine Fever (ASF) หรือ อหิวาห์สุกรสายพันธุ์อัฟริกาซึ่งทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลมาแล้วทั่วโลก

 

Cr.http://cm365days.com/archives/12222/13/2018/