ประกาศ กำหนดการสำหรับนิสิตนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษษ 2562

Thai University Central Admission Sustem (TCAS)

อ่านเพิ่มเติมได้ที่

http://www.admissions.chula.ac.th/