ประชุมเตรียมการหารือคณะทำงานร่วมไทย-สหรัฐอเมริกา

Arrow
Arrow
Slider

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย ผชช.ศศิ เจริญพจน์ ผู้แทน สพส. สคบ. กสก. กรป. เข้าร่วมประชุมเตรียมการหารือคณะทำงานร่วมไทย-สหรัฐอเมริกา ระหว่าง มกอช. และกรมปศุสัตว์ โดยมี เลขาธิการ มกอช. เป็นประธาน

ในที่ประชุม ได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานด้านการประเมินความเสี่ยงความปลอดภัย และพิจารณาแนวทางและท่าทีในการหารือระหว่างหน่วยงานไทย-สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 111 มกอช. กรุงเทพฯ