สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัครสมาชิกแล้ววันนี้

สมัครสมาชิกที่นี่

เกี่ยวกับเรา
____

รู้จักสมาคม

สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์บนรอยทางแห่งการทำงาน ควบคู่ไปกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ

สมัครสมาชิก

ระบบลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกสัตวแพทย์สมาคมเพื่อรับข่าวสารและสิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมถึงสิทธิ์การเข้าร่วมสัมนา สมัครได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก

ประชุมและสัมมนา

เว็ปไซต์สำหรับติดตามการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์ และการประชุมสัมมนาที่น่าสนใจต่างๆ

วัตถุประสงค์
____

ส่งเสริมสามัคคีธรรมและจริยธรรม ของผู้ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์

ส่งเสริมการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ให้ดียิ่งขึ้น 

ส่งเสริมวิชาชีพสัตวแพทย์ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น 

เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ เพื่อประโยชน์ของมวลสมาชิกและสังคม 

ส่งเสริมการสงเคราะห์สัตว์ 

ส่งเสริมการกีฬาและการบันเทิง

ช่วยเหลืองานสาธารณกุศลในโอกาสอันควร 

ให้ความร่วมมือและประสานงานกับสมาคมอื่น ทั้งนี้โดยไม่เกี่ยวกับการเมือง

เว็ปลิงค์