ขอเลื่อนการประชุมวิชาการ The 19th Chulalongkorn University Veterinary Conference (CUVC 2020)

จากสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อ COVID-19 ที่ประชุมคณะกรรมการ มีมติให้เลื่อน งานประชุมวิชาการนานาชาติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 19 (The 19th Chulalongkorn University Veterinary Conference; CUVC2020) ออกไปรวมกับปีหน้า (2021) เนื่องด้วยมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ของกระทรวงอุดมศึกษาฯ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้งดการจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากและผู้เข้าร่วมประชุมที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ทางคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จึงขอเลื่อนการประชุมวิชาการ The 19th Chulalongkorn University Veterinary Conference (CUVC 2020) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 22-24 เมษายน 2563 นี้ ไปจัดในปีหน้าในวันที่ 28-30 เมษายน 2564 -สำหรับผู้ลงทะเบียนแล้ว ทางคณะฯ จะแจ้งประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการดำเนินการคืนค่าลงทะเบียนในเร็ว ๆ นี้ ผ่านทาง www.cuvcvetchula.com และ facebook page: Chulalongkorn University […]

นายกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563 (สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม่2019)

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ นายกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563 โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามสถานการณ์ และเตรียมความพร้อมในการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขสถานการณ์การระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล       พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อแห่งชาติพร้อมด้วยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ และน.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์น.สพ.ชัยวัฒน์ โยธาคลรองอธิบดีกรมปศุสัตว์เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้       สืบเนื่องจากมีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สถานการณ์ปัจจุบันพบผู้ป่วยโรคนี้เพิ่มมากขึ้น และพบการติดต่อจากคนสู่คนในประเทศไทย 1 ราย ประเทศไทยมีการเตรียมความพร้อมและดำเนินการในการป้องกัน ควบคุมและแก้ไขสถานการณ์โรคโรคติดต่ออุบัติใหม่ให้มีประสิทธิภาพจึงได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 23/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเตรียมความ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ ลงวันที่ 28 มกราคม […]

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท         วันที่ 6 มกราคม 2563  เวลา 14.37 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้         นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำนายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย คณะนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานพร ก่อนเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 10 ณ เมืองซูบิค สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และคณะ นำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้ นางสาวพัฒนวดี เสรินทวัฒน์ และนางเฉิดฉายศิริ รักสินเจริญศักดิ์ พร้อมด้วยนางสาวปรีดารัตน์ เสรินทวัฒน์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดิน เลขที่ 20804 เนื้อที่ 1 งาน 3 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ตำบลบึงศาล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ นายกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมการกุศลของสมาคมฯ ในปี 2561 สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นำคณะกรรมการสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เขาใหญ่ โอโซน กอล์ฟ ครั้งที่ 14 โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นายสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ เลขาธิการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบกองทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจนของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระฉายาสาทิสลักษณ์ นางสาวสมทรง ยนตรรักษ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดวันที่ 18 ธันวาคม 2562 นายวิวัฒน์ ชูศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย และคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2561 เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้ คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ และผู้ชนะเลิศการแข่งขันดังกล่าว เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกด้วย นางภัทรภร วรรณภิญโญ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นำคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลสมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และผู้ชนะเลิศการแข่งขันฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันฯ สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นางปรีญาณี กองบุญมา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมี จำกัด นำนางอัมพรศรี สุพุทธิพงศ์ รองประธานบริษัท นานมี จำกัด และผู้ชนะการประกวดโครงการ “ฮอร์ส ยัง ไร้ท์เตอร์ อะวอร์ด 2018” (Horse Young Writer Awards 2018) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการจัดการประกวดฯ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรพล อิสรไกรศีล นายกราชบัณฑิตยสภา นำคณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรายงานการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ทรงรับไว้ในพระราชูปถัมภ์ และถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระนามาภิไธยตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.37 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นำคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมวัฒนธรรม คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี 2562 เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานฯ พลเอก เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ร่วมเป็นเจ้าภาพ และผู้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “เดอะพริ้นเซส มหาจักรีสิรินธร คัพ ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2020” (The Princess MahaChakriSirindhorn’s Cup Tour of Thailand 2020) และการแข่งขันจักรยานปั่นเพื่อชีวิต “สปอร์ต ทัวริสซึ่ม ไบค์ ฟอร์ ออล”(Sport Tourism Bike 4 All) ประจำปี 2563 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันฯ ประจำปี 2562 โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงสุริยา รัตนกุล และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับโครงการจัดทำพจนานุกรมไทย-อังกฤษ CR: ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ขอเชิญร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 ณโรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ

สมาคมนิสิตเก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากสมาคมนิสิตเก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUVAA) ขอเชิญศิษย์เก่าทุกท่านโปรดเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2561 ตามสาขาดังนี้ 1. สาขาสัตวแพทย์อาวุโสดีเด่น (เป็นสัตวแพทย์ที่อายุมากกว่า 60 ปี ผู้มีคุณูปการต่อวิชาชีพสัตวแพทย์หรือต่อสังคม) 2. สาขาผลงานด้านวิชาการ (เป็นสัตวแพทย์ที่มีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์แก่วิชาชีพและสังคม โดยมิได้จำกัดเฉพาะในมหาวิทยาลัย ยังครอบคลุมถึงภาคราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชนด้วย) 3. สาขาบริการสังคม (เป็นสัตวแพทย์ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวิชาชีพและบริการสังคม เป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่สาธารณชน) 4. สาขาสัตวแพทย์ธุรกิจ (เป็นสัตวแพทย์ที่ประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจ โดยมิได้จำกัดในเฉพาะด้านสัตวแพทย์เท่านั้น) 5. สาขาประกอบวิชาชีพอิสระ (สัตวแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ในด้านสัตว์เลี้ยงหรือปศุสัตว์) หมายเหตุ: ผู้มีสิทธิได้รับเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2561 ต้องไม่เคยได้รับการคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นมาก่อน (ดาวน์โหลดเอกสารรายนามศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2545-2560 ที่ FB: Cuvetalumni) หรือ โหวตผ่านระบบออนไลน์ได้ที่แบบฟอร์มตาม link นี้ https://bit.ly/2oXYQLF

1 2