สัมนาการเข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (PHEIC)

  นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมปศุสัตว์ในการเข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ (PHEIC) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไข้หวัดนกชนิดรุนแรงสายพันธุ์ H7N9 ณ ห้องประชุม AOB1 ชั้น 5 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

ขอเชิญสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเข้าร่วมงานสัมมนา

สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กรมปศุสัตว์ และสัตวแพทยสภาขอเชิญสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเข้าร่วมงานสัมมนา มุ่งมั่นรวมใจ สินค้าปศุสัตว์ไทย ปลอดภัยจากยาปฏิชีวนะ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ สมัครตามลิ้งค์ข้างล่างภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2561 รับจำนวนจำกัดน่ะค่ะ สมัครที่นี่

ร่วมแสดงวิสัยทัศน์การใช้ยาปฎิชีวนะในวงการปศุสัตว์

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 9.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีเปิด และร่วมแสดงวิสัยทัศน์การใช้ยาปฎิชีวนะในวงการปศุสัตว์ ในการสัมมนาหลักสูตร “มุ่งมั่นรวมใจ สินค้าปศุสัตว์ไทย ปลอดภัยจากยาปฏิชีวนะ” พร้อมด้วยนายสมชวน รัตนมังคลานนท์ นายกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายกสัตวแพทยสภา นายกสมาคมสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก

๕ พันธมิตรด้านปศุสัตว์ผลึกกำลังเพื่อให้สินค้าปศุสัตว์เป็นอาหารปลอดภัย

๕ พันธมิตรด้านปศุสัตว์ผลึกกำลังเพื่อให้สินค้าปศุสัตว์เป็นอาหารปลอดภัย และประกาศเจตนารมณ์ ควบคุมการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มปศุสัตว์ สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมภ์ฯ ร่วมกับ กรมปศุสัตว์ สัตวแพทยสภา สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก และ สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกร ประกาศเจตนารมณ์ ควบคุมการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มปศุสัตว์

1 2 3