ขอเชิญสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเข้าร่วมงานสัมมนา

สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กรมปศุสัตว์ และสัตวแพทยสภาขอเชิญสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเข้าร่วมงานสัมมนา มุ่งมั่นรวมใจ สินค้าปศุสัตว์ไทย ปลอดภัยจากยาปฏิชีวนะ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ สมัครตามลิ้งค์ข้างล่างภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2561 รับจำนวนจำกัดน่ะค่ะ สมัครที่นี่

1 2 3 4