ภาพบรรยากาศงาน ICVS 2019 วันที่ 7 มีนาคม 2562

ภาพบรรยากาศงาน ICVS 2019 วันที่ 7 มีนาคม 2562