ดาวน์โหลดบทความ สัตวแพทยสาร ปีที่ 51 เล่มที่ 3

สัตวแพทยสาร ปีที่ 51 เล่มที่ 3

by admin

บทความพิเศษ : การเพิ่มความไวและความจำเพาะของวิธีการทดสอบโรคสัตว์

การสำรวจแอนติบอดีต่อเชื้อเลปโตสไปร่าในปศุสัตว์ในพื้นที่ 5 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การสำรวจทางซีรั่มวิทยาของโรคเลปโตสไปโรซิสในโคและกระบือในอำเภอกระนวนและอำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

เลปโตสไปโรซีส, ซีโรวาร์, โค, กระบือ

กิคิกรณ์ เจนไพบูลย์ หน้า 19-26

การทดสอบแอนติบอดีต่อ ซาลโมเนลลา เอนเตอริทิดิส ในไก่ที่ฉีดวัคซีนเชื้อตาย

วัคซีน, ซาลโมเนลลา, อีไลซ่า, ไก่

แก้วมณี กองสมัคร หน้า 27-36

การควบคุมและป้องกันโรคพาร์โวไวรัสในเป็ดเทศ ในลุ่มแม่น้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

การศึกษาพยาธิสภาพของระบบประสาทส่วนกลางด้วยวิธีอิมมูโนฮิสโตเคมีที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อโรคไข้หัดสุนัข