ดาวน์โหลดบทความ สัตวแพทยสาร ปีที่ 58 เล่มที่ 3

สัตวแพทยสาร ปีที่ 58 เล่มที่ 3

by admin

ผลการใช้สารสกัดหยาบจากใบพลูเพื่อป้องกันโรคท้องร่วงจากเชื้อ E.coli ในลูกสุกร ระยะดูดนม

ใบพลู, ท้องร่วง, ลูกสุกร

ประภาวดี ไพรินทร์ หน้า 1 - 13

การศึกษาโครงสร้างเยื่อบุท่อนำไข่ของสุกรสาวทดแทนที่ถูกคัดทิ้งจากปัญหาไม่เป็นสัดด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด

การตอบสนองต่อการกระตุ้นเพื่อเพิ่มจำนวนไข่ด้วยการฉีดฮอร์โมนเอชเอ็มจีร่วมกับช่วงเวลาที่เหมาะสมของฮอร์โมนเอชซีจีในกระต่าย

Species identification by polymerase chain reaction and restriction fragment length polymorphisms of mitochondrial DNA

mitochondria, DNA, cytochrome b, species, differentiation

Kamol Sakulwira หน้า 38 - 47

การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวัคซีนนิวคาสเซิลเชื้อเป็นสเตรน C2 ที่ให้โดยวิธีต่างกัน

ประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันโรคเบอร์ซาอักเสบติดต่อชนิดแรงปานกลางพิเศษ 3 ชนิดในไก่เนื้อ

การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางจุลกายวิภาคของกระดูกอ่อนผิวข้อ ระหว่างข้อต่างๆในสุนัข

เซลล์กระดูกอ่อนผิวข้อ, proteoglycan, articular cartilage, สุนัข

กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ หน้า 68 - 77

ประเมินความปลอดภัยของอีโทเฟนพร็อกในขนาดที่ใช้ป้องกันปรสิตภายนอกโดยวิธีตรวจวัดค่าการทำงานของเอนไซม์โฆลีนเอสเทอเรสในซีรัมสุนัข

etofenprox, สุนัข, cholinesterase, ความปลอดภัย

ปิยะรัตน์ จันทร์ศิริพรชัย หน้า 78 - 85

ความปลอดภัยจากโรคไข้หวัดนกในการบริโภคผลิตภัณฑ์จากไก่

Case report : การระบาดของโรคหวัดหน้าบวมในฟาร์มไก่ไข่

โรคหวัดหน้าบวม, อาการ, การวินิจฉัย, ไก่ไข่

กฤดา ชูเกียรติศิริ หน้า 98 - 107