ดาวน์โหลดบทความ สัตวแพทยสาร ปีที่ 47 เล่มที่ 2

สัตวแพทยสาร ปีที่ 47 เล่มที่ 2

by admin

บทความพิเศษ : มารู้จักโรค พี อาร์ อาร์ เอส กันเถอะ

โรค พี อาร์ อาร์ เอส, สุกร
สุดารัตน์ ดำรงค์วัฒนโภคิณ  หน้า 13 - 16

Serological Studies and Isolation of Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome (PRRS) Virus in Thailand

PRRS virus, serological studies, virus isolation
Sudarat Damrongwatana pokin  หน้า 19 - 31

รายงานการแยกเชื้อ Porcine Epidemic Diarrhea Virus ใน Vero Cell Culture

Porcine Epidemic Diarrhea Virus, Vero Cell Culture, trypsin, syncytium formation

ช้องมาศ อันตรเสน หน้า 33 - 42

การพัฒนาการตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อทริปปาโนโซมา อีแวนซาย ด้วยวิธี enzyme linked immunosorbent assay

แอนติบอดี, Trypanosoma evansi, สุกร, ELISA

ดรุณี ทันตสุวรรณ หน้า 45 - 53

การแยกเพศตัวอสุจิ X และ Y ในน้ำเชื้อโคพ่อพันธุ์โดยวิธี Layering Spermatozoa on Protein Columns

การแยกเพศ, ตัวอสุจิ, โปรตีนคอลัมน์, โคพ่อพันธุ์

รพีพรรณ เอื้อเวชนิชกุล หน้า 55 - 62