ดาวน์โหลดบทความ สัตวแพทยสาร ปีที่ 57 เล่มที่ 3

สัตวแพทยสาร ปีที่ 57 เล่มที่ 3

by admin

ยีนบำบัด: ก้าวกระโดดในการรักษาโรคข้อเขื่อมในสัตว์

Investigation of influenza A virus infection in pigs from 5 reported AIV outbreak provinces in 2004

investigation, influenza A viruses, pigs
Sujira Parchariyanon หน้า 16 - 25

การสำรวจพยาธิภายในทางเดินอาหารของโคและกระบือพันธุ์พื้นเมืองในจังหวัดมหาสารคาม

Atoxoplasma infection in a common mynah (Acridotheres tristis)

การประเมินสภาพตัวอสุจิที่อยู่ในท่อนำไข่แม่สุกรตลอดระยะสัดนิ่ง โดยวิธีโฟลว์ไซโตเมทรี

การศึกษาทางซีรัมวิทยาของโรคไข้หวัดม้าในประเทศไทย

ซีรัมวิทยา, โรคไข้หวัดใหญ่ในม้า, H3N8, H7N7

รัชนีกร วิทูรพงศ์ หน้า 59 - 67

Short communication : การศึกษาเปรียบเทียบการเย็บ และการปกป้องแผลผ่าตัดในสุนัข

การเย็บ, การปกป้อง, แผลผ่าตัด, สุนัข

ธิติพันธ์ บรรเจิดประยูร หน้า 68 - 75