ประกาศ กำหนดการสำหรับนิสิตนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษษ 2562 Thai University Central Admission Sustem (TCAS) อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.admissions.chula.ac.th/